https://www.traditionrolex.com/33
Biroja vadītāju akadēmija

Biznesa apmācību intensīvais kurss

BIROJU VADĪTĀJU AKADĒMIJA:

lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības

ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam

kļūt par uzņēmuma dvēseli

 

 

Biroja vadītāja loma uzņēmumā ir nenovērtējama, proti, viņa pārziņā ir ne tikai informācijas sagatavošana, informācijas aprites organizēšana, uzņēmuma dokumentācijas pārzināšana, problēmu identificēšana un formulēšana, vadības konsultēšana par iespējamiem risinājumiem, piedalīšanās projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, darbu izpildes termiņu kontrolēšana un saskaņošana, bet arī uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) pārstāvēšana klientiem un sadarbības partneriem, kā arī citu darbinieku motivēšana.

 

Lai veiksmīgi un ar pārliecību vadītu visus šos procesus, biznesa apmācību centrs "Biznesa Akadēmija" organizē īpašu biznesa apmācību kursu esošajiem un topošajiem biroja vadītājiem - "BIROJU VADĪTĀJU AKADĒMIJA: lietvedība, psiholoģija, mārketings, attiecības ar klientiem un kolēģiem jeb kā biroja vadītājam kļūt par uzņēmuma dvēseli".

 

Jā, smaids un saskarsmes kultūra biroja vadītājam ieņem ļoti svarīgu vietu prasmju sarakstā, taču nekādi neizdosies kļūt par uzņēmuma svarīgāko un spēcīgāko posmu bez visaptverošām zināšanām lietvedībā, psiholoģijā, mārketingā, klientu servisā un iekšējā komunikācijā.

 

 

Apmācību mērķis ir sniegt nepieciešamās zināšanas, lai veidotu vai atsvaidzinātu prasmes organizēt biroja dokumentu pārvaldību (lietvedību), kā arī veicinātu patīkamu un profesionālu klientu apkalpošanu, pozitīvu personāla savstarpējo komunikāciju, stresa situāciju izvērtēšanu, uzņēmuma izaugsmes iespēju apzināšanu un tiekšanos pēc panākumiem, jo bez šiem faktoriem biroja administratora darbs nav iedomājams.

 

Biznesa apmācību kurss ilgs no jūlija līdz augustam, un tas piedāvās apmeklēt sešus praktiskos seminārus lektores Egitas Sproģes vadībā. Apmācības notiks Rīgas centrā katru otrdienu sekojošos datumos – 14. jūlijā, 21. jūlijā, 28. jūlijā, 4. augustā, 11. augustā un noslēguma apmācība - 18. augustā. Lai būtiski neietekmētu biroja vadītāju darba grafiku, semināri norisināsies pēcpusdienās - no plkst. 15:30 līdz 18:30.

 


Lektore:

Biznesa trenere, pārdošanas un klientu servisa vadības speciāliste Egita SproģeEgita Sproģe ir lektore ar ir vairāk nekā 20 gadu pieredzi klientu servisā un pārdošanas vadībā, lietvedības procesu kārtošanā, pārdošanas procesu izveidē, komandas izveidē un vadīšanā, uzņēmumu izveidē un konsultācijās. Egita savā karjerā ir veikusi vairāk kā 14 000 veiksmīgas vizītes gan mazo, gan vidējo, gan lielo klientu B2B segmentā, strādājusi gan ar Latvijas, gan starptautiskiem klientiem. Egita konsultē, sagatavo un vada mācību programmas uzņēmumos, palīdz pārdošanas un klientu servisa organizāciju izveidošanā un biznesa attīstībā.

 

 

 Cena: pirmajiem 20 dalībniekiem, pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam – tikai EUR 199,- (standarta cena EUR 649,-)


Katram kursa dalībniekam tiek nodrošināta dalība "Biroju vadītāju klubā", kas nodrošina dažādas papildus iespējas profesionālai izaugsmei un attīstībai, kā arī uzņēmumam, kas apmaksā kursus, tiek piešķirta publicitātes / reklāmas iespēja 500 eiro vērtībā – par brīvu!


Īss ieskats biroja vadītāju / administratoru apmācību tematikā:

 


Ko nozīmē būt biroja administratoram - darba organizācija un loma uzņēmumā

 

 • Biroja administrators – vai manas rakstura iezīmes un profesionālās vēlmes atbilst šim amatam?

 • Mana loma uzņēmumā;

 • Veiksmīgas biroja vadības pamatnoteikumi;

 • Izaugsmes iespēju apzināšana un tiekšanās pēc mērķa;

 • Personāla vadība un klientu serviss – manas stiprās un vājās puses;

 • Atmosfēra uzņēmumā – to veidoju arī es!

 


Dokumentu izstrāde un noformēšana, dokumentu pārvaldības juridiskie aspekti

 

 • Dokumentu pārvaldība uzņēmumā;

 • Pārvaldes dokumentu izstrādāšana un noformēšana saskaņā ar jaunākajiem spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

 • Uzņēmuma lietvedības procesu organizācija (dokumentu apgrozība, reģistrācija, darbs ar elektroniskajiem dokumentiem);

 • Dokumenta juridiskais spēks;

 • Rīkojuma dokumentu, izziņu un pārskatu dokumentu, organizatorisko dokumentu, sarakstes dokumentu un personāla dokumentu noformēšanas juridiskie aspekti.

 


Dokumentu glabāšanas prasības, elektronisko un tradicionālo dokumentu arhivēšana

 

 • Elektronisko un tradicionālo dokumentu un arhīvu pārvaldības prasības;

 • Dokumentu uzskaite un reģistrācija;

 • Dokumentu glabāšanas termiņu noteikšana un arhīviskās vērtības noteikšana;

 • Iesniegšana arhīvā un iznīcināšana;

 • Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā.

 


Saskarsme ar klientu, apkalpošanas kvalitātes veicināšana

 

 • Profesionālas klientu apkalpošanas filozofija;

 • Tēla un priekšstata nozīme komunikācijā;

 • Etiķete un labs serviss;

 • Pirmā iespaida radīšana;

 • Klienta vajadzību noskaidrošana;

 • Klienta apkalpošanas prasmju pilnveidošana;

 • Rūpes par klienta interesēm;

 • Klientu apkalpošanas speciālists kā pievienotā vērtība;

 • Vizītes analīze;

 • Lojalitātes veicināšana.

 


Iekšējās komunikācijas jeb "biroja dzīves" veidošana, veiksmīga personāla sadarbība

 

 • Pozitīvā komunikācija jeb konstruktīvā kritika;

 • Augsta līmeņa komunikatoram nepieciešamās spējas;

 • Ieteikumi komunikācijas prasmju uzlabošanā;

 • Kolektīva saliedēšana;

 • Personība un komanda;

 • Uzņēmuma vadītāja loma iekšējās komunikācijas veidošanā;

 • Pārmaiņu vadība;

 • Darbinieku profesionālo prasmju identificēšana un vadīšana;

 • Darbinieku tiekšanās pēc vienota mērķa.

 


Darbs ar sarežģītajiem klientiem, konfliktsituāciju analīze

 

 • Personības tipi un to izpausmes;

 • Darbs ar klienta iebildumiem;

 • Negatīvi noskaņota klienta nomierināšana;

 • Konstruktīvas sarunas veidošana, lai izslēgtu konflikta iespēju;

 • Neapmierinātie klienti - atbildības uzņemšanās, atvainošanās, adekvāta rīcība;

 • Emociju kontrolēšana, savaldīšanās un pašrelaksācija;

 • Attieksme un tās nozīme komunikācijā.

 


Stress darba procesā, tā vadība un pārvarēšana

 

 • Kā rodas stress un ko tas ietekmē;

 • Stresa pārvarēšana;

 • Pozitīvā psiholoģija jeb kā saskatīt pozitīvo darbā un ikdienas dzīvē;

 • Ko nozīmē pilnvērtīgi dzīvot, būt laimīgam;

 • Labo domu koncentrēšana uz savām vēlmēm;

 • Pozitīvo emociju ietekme uz dzīves uztveri;

 • Labklājības pamatelementu apzināšana;

 • Pozitīvās psiholoģijas ieteikumi.

 


Motivācija un tās nozīme ceļā uz panākumiem

 

 • Darbinieka motivatoru noteikšana un realizācija

 • Motivācijas dimensijas un tām atbilstošā motivēšana;

 • Paņēmieni, kas ļauj noteikt darbinieka unikālo motivācijas karti;

 • Darbinieka unikālās motivācijas kartes sasaiste ar darba uzdevumiem;

 • Motivēšana deleģēšanas procesā;

 • Motivējošas darba vides izveide.

 

Apmācību kursa noslēgumā tiks izsniegta īpaša izglītības centra "Biznesa Akadēmija" apliecība. Cenā iekļauti apmācību materiāli, kafijas / tējas pauzes.


Vietu skaits apmācību kursā ir ierobežots, tāpēc visi, kas vēlas pieteikties apmācībām, aicināti savlaicīgi sazināties pa tālruni 20355559 vai rakstīt uz e-pastu: biznesa.akademija@live.com Pieteikšanās termiņš: 30. jūnijs (ieskaitot). Var pieteikties arī vairāki dalībnieki no viena uzņēmuma.

Lai pieteiktos "Biroja Vadītāju Akadēmijai", lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
https://www.traditionrolex.com/33