https://www.traditionrolex.com/33
Biroja vadītāju klubs


BIROJA VADĪTĀJU KLUBS

Visu uzņēmumu un iestāžu biroja vadītājām unikāla iespēja pieteikties Biroja Vadītāju klubam
un izmantot neskaitāmas priekšrocības savai un sava uzņēmuma izaugsmei

Bez biroja vadītāja nav iedomājams mūsdienīga uzņēmuma ikdienas darbs. Biroja vadītājs ir ikviena uzņēmuma tēla veidotājs – tā darba pienākumi saistīti gan ar komunikāciju, kas saistīta ar klientiem, sadarbības un pakalpojumu partneriem, gan arī darbiniekiem. Biroja vadītājs ir viens no galvenajiem iesaistītajiem problēmsituāciju risināšanā un labvēlīgas vides radīšanā birojā, kā arī visā uzņēmumā. 

Biroja vadītāju nereti mēdz saukt par “biroja mammu” vai “uzņēmuma sirdi”, to raksturojot kā centru, ap kuru pulcējas darbinieki, kur saplūst vadības un padoto darbinieku vajadzības, prasības, vēlmes, kā arī informācija. Biroja vadītājam jāzina viss un jāprot atrisināt jebkura situācija. Tā darba pienākumi nekad nebūs vienmuļi. Organizatoriskās, komunikatīvās un plānošanas prasmes ir biroja vadītāja galvenie ieroči!

Biroja vadītāja amats arvien vairāk tiek novērtēts un pelnīti uzskatīts par ļoti atbildīgu un labi atalgotu. Saprotot biroja vadītāju nozīmību, izcilību un spēju apvienot visus pienākumus tā, lai ikviens uzņēmumā un ārpus tā būtu apmierināts, izglītības centrs “Biznesa Akadēmija” ir nolēmusi izveidot īpašu Biroja Vadītāju klubu. Šis klubs paradzēts gan tiem, kas savu nākotni vēlas saistīt ar biroja vadītāja progesiju, kā arī pieredzējušiem biroja vadītajiem, kuri vēlas papildināt savas zināšanas, apgūt jaunas prasmes un nostiprināt jau esošās, krāt iedvesmu kā arī veidot veiksmīgu karjeru un kopumā sevi pilnveidot kā personīgi, tā profesionāli par pilnvērtīgi atbilstošu biroja vadītāja amatam. Izglītības centrs “Biznesa Akadēmija” Biroja Vadītāju kluba ietveros piedāvā apmācību programmu, kas veidota balstoties uz praktiskiem piemēriem, izmantojot reālās dzīves situācijas un ņemot vērā aktuālās izmaiņas lietvedības jomā. 

Pateicoties programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējumam, Biroja Vadītāju kluba gada maksa sastāda tikai EUR 350 (gada maksā jau iekļautas visas apmācības, īpašie piedāvājumi, konsultācijas utt.; standarta gada maksa – EUR 850), taču ieguvums ir vismaz pieckārtīgs!
Biroja Vadītāju klubā katrai biroja vadītājai, sekretārei vai lietvedei paver jaunas iespējas:

- iespēja apmeklēt Biznesa Akadēmijas, Nodokļu likumdošanas izglītības centra, Rīgas Psiholoģijas skolas un Lietvedības Mācību centra seminārus un apmācības veiktās gada maksas apmērā PAR BRĪVU! (ne tikai biroja vadītājiem, bet jebkuram uzņēmuma darbiniekam!);

Semināru un apmācību iespējas apkopotas portāla www.seminari.lv – pieejamas dažāda veida apmācības – dokumentu pārvaldības, grāmatvedības, biroja darba organizēšanas, personāla vadības u.c. jomās.

- iespēja saņemt līdz pat 50% atlaidi uz citām Biznesa Akadēmijas, Rīgas Psiholoģijas skolas, Nodokļu likumdošanas izglītības centra un Lietvedības Mācību centra apmācībām;

- iespēja ikkatram biedram saņemt individuālās konsultācijas un sava karjeras plāna izstrādi no Biznesa Akadēmijas speciālistiem;

- iespēja saņemt atbalstu dokumentu pārvaldības jautājumos brīžos, kad nepieciešams atjaunot aktuālās izmaiņas dokumentācijā, apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas dažādu dokumentu izveidē un noformēšanā;

- saņemt atbalstu iepirkumu organizēšanas jautājumus – iepirkuma procedūras risināšanā, dokumentu apskatē, kvalitātes un atbilstības prasību ievērošanā, tehniskās specifikācijās (apjomi, materiāli, līguma izpildes noteikumi u.c.), piedāvājumu izvēles kritēriju izskatē u.c. prasības;

- saņemt atbalstu juridiskajos jautājumos – komunikatīvais atbalsts uzņēmuma dokumentu izvērtēšanā, juridisko atzinumu/ziņojumu sagatavošanā, līgumu projektu sagatavošanā, atbilžu sagatavošanā uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem, līgumu sagatavošanā, atbalsta sniegšana domstarpību un strīdu risināšanā u.c.problēmrisināšanas situācijās;

- saņemt atbalstu personāla atlases jautājumos – konsultāciju sniegšana saistība ar uzņēmuma vēlmju un vakanču izveidi, prasību un piedāvājumu detaļām, uzņēmuma darbību nozīmīgāko procesu izskatīšanu u.c. jautājumiem, kas saistīti ar īstā darbinieka sameklēšanu, tāpat arī atbalsta sniegšana gadījumos, ja nepieciešams veikt kādas izmaiņas iekšējā uzņēmuma darbībā;

- saņemt atbalstu reklāmas izvietošanas jautājumos – konsultācijas par reklāmas satura izveidi, mērķauditorijas noteikšanu, vizuālā noformējuma un veidu izvēli, reklāmas izplatību sabiedrībā un tirgus vidē;

- tikai Biroja Vadītāju kluba biedriem pieejams informatīvais tālrunis BIROJA UZZIŅAS, kas apkopo un sniedz visu informāciju, kas nepieciešama biroja vadītājai;

- tikai Biroja Vadītāju kluba biedriem pieejama īpaša atlaižu karte birojam nepieciešamo preču iegādei, ar biroja saistīto pakalpojumu pasūtīšanai, skaistumkopšanai, atpūtai u.c. pakalpojumiem.

- tiek organizētas regulāras Biroja Vadītāju kluba tikšanās un aktualitāšu, problēmu, dažādu risināšanu apspriešana, pieredzē dalīšanās, atbalsta sniegšana, padomu un iedvesmas sniegšana.

Biroja Vadītāju kluba vadītāja:Apmācību lektore – Anita Rošāne – ir profesionāla pasniedzēja, kura katru tikšanos ar auditoriju padara par neaizmirstamu emociju un zināšanu apmaiņu. Pēc katras lekcijas klausītāji iegūst kādu sev vērtīgu atziņu, jūtas iedvesmoti, bagātināti un pacilāti – gatavi jauniem izaicinājumiem! Pasniedzēja ir organizāciju psiholoģe, kura papildina savu kvalifikāciju profesiju jeb amatu psiholoģijā, kā arī ieguvusi otro izglītību sabiedriskajās attiecībās. Vada nevalstisko organizāciju. Šobrīd ir televīzijas “STV Pirmā!” šova “Labojam ģimeni” vadītāja. Pēdējo desmit gadu laikā sekmīgi novadījusi aptuveni 1500 pasākumu. Sadarbības partneri: NVO alianse, NORDEA biznesa skola, Nodarbinātības Valsts aģentūra, Valsts reģionālās attīstības ministrija, Valkas, Aizkraukles un Ķeguma novada pašvaldības, SIA GMG grupa u.c. 


Biroja Vadītāju kluba mērķis ir atbalstīt un izcelt biroja vadītāju nozīmīgumu ikvienā uzņēmumā, sniedzot tam īpašu, profesionālu atbalstu, palīdzot ikviena jautājuma un problēmas risināšanā, kā arī sniedzot noderīgu informāciju, individuāli to piemērojot biroja vadītāja specifiskajai darba videi.

Tāpat Biroja Vadītāju kluba tikpat svarīgs mērķis ir arī veicināt ikkatra biroja vadītāja laimi, prieku, panākumus, izaugsmi, attīstību, inovativitāti, kreativitāti un sekmīgu ilgtspējīgumu ikvienā uzņēmumā. 


Lai saņemtu plašāku informāciju: tālrunis 27128755​, e-pasts: info@bvklubs.lv  

Lai pieteiktos Biroja vadītāju klubam, lūdzu, aizpildiet pieteikumu: 

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
https://www.traditionrolex.com/33