https://www.traditionrolex.com/33
Latvijas Grāmatvedības klubs. Tava iespēja zināt vairāk.

Latvijas Grāmatvedības klubs – viss, lai labi grāmatveži kļūtu izcili!
 
Grāmatveža pienākums un atbildības loks mūsdienās ir liels un patiesībā kļūst arvien plašāks, ņemot vērā pastāvīgi mainīgās nodokļu normas, grāmatveža statusa prasības un pieaugošo birokrātisko slogu, kas gulstas uz katra grāmatveža pleciem. Lai palīdzētu grāmatvežiem vienmēr būt uzdevumu augstumos un atvieglotu viņu darbu, sniedzot neierobežotu palīdzību jaunu likumu un zināšanu apguvē, Nodokļu likumdošanas izglītības centrs (NLIC) kopā ar Neilandes nodokļu konsultācijām šobrīd, pateicoties saņemtajam līdzfinansējumam, sniedz iespēju uzņēmumiem un organizācijām pieteikties Latvijas Grāmatvedības klubā (LGK) ar gandrīz 900 eiro atlaidi gada dalības maksai. Īpašā iespēja spēkā līdz 30. aprīlim.

Latvijas Grāmatvedības klubs veidots tā, lai palīdzētu grāmatvežiem atsvaidzināt teorētiskās zināšanas, iegūt plašāku skatījumu un pilnveidotu to prasmi pareizi interpretēt likuma normas, kas, kā zināms, nepārtraukti mainās. LGK sniegtās iespējas palīdzēs grāmatvežiem ne tikai būt informētiem, kā saskaņā ar jaunākajām likuma izmaiņām sagatavot gada pārskatus un konsolidētos gada pārskatus, kā arī to, kā kompetenti veikt citus likumā noteiktos pienākumus, bet arī celt savu kvalifikāciju un pārliecinoši virzīties augšup pa karjeras kāpnēm.

LGK palīdzēs grāmatvežiem vienmēr būt informētiem par jaunumiem likumdošanā un saņemt ievērojamas izaugsmes iespējas. Ar Latvijas Grāmatvedības kluba palīdzību grāmatveži var saņemt nepārtrauktu, aktuālu informāciju par jaunumiem normatīvajos aktos, kas regulē organizācijas grāmatvedības un nodokļu uzskaiti, speciālistu konsultācijas, kā arī pieeju ievērojamam skaitu materiālu, kas palīdzēs tiem savu darbu izpildīt precīzi un bez kļūdām.  

“Šajā laikā, kad likumi mainās gaismas ātrumā, grāmatvežiem arvien biežāk ir nepieciešams papildināt savas zināšanas grāmatvedības un nodokļu uzskaites jautājumos un īpaši nozīmīgs tam ir atbalsts un informācija, ko sniedz dalība Latvijas Grāmatvedības klubā. Tie ir metodiskie materiāli, semināri grāmatvežiem un finanšu vadītājiem, un ekspertu atbildes uz jautājumiem saistībā ar nodokļu un grāmatvedības jomu, ko par vērtīgāko atzinuši LGK dalībnieki,” norāda "Nodokļu likumdošanas izglītības centra" un Latvijas Grāmatvedības kluba vadītāja Jadviga Neilande.

Zinošs un profesionāls grāmatvedis, kas izprot mūsdienu tehnoloģiskos izaicinājumus, pārzina likumdošanu un nodokļu jautājumus, ir neatsverama nepieciešamība katrā uzņēmumā!

 


Plašāka informācija par Latvijas Grāmatvedības klubu >>> https://registreties.lv/gramatvedibas-klubs


 

"Nodokļu Likumdošanas Izglītības centrs"    

Tālrunis: 29948182

E-pasts: info@gramatvedibasklubs.lv

 
https://www.traditionrolex.com/33