Konkurentu izpēte un monitorings palīdz izvēlēties pareizo biznesa stratēģiju
 
Sistemātiska tirgus un konkurentu novērošana ir iespēja uzņēmumam apkopot un analizēt informāciju par atsevišķām nozarēm, tirgiem, klientiem un konkurentiem no vairākiem avotiem, lai veidotu visaptverošu informācijas bāzi, uz kuras pamata var pieņemt sava uzņēmuma attīstībai svarīgus lēmumus.
 
Tirgus izpēte sniedz iespēju uzņēmumiem iepazīt Latvijas iekšējo un ārējo tirgu, tādejādi veiksmīgāk attīstīties un izprast, vai piedāvātajam pakalpojumam ir potenciāls, kādas ir klientu vēlmes un kuras būs efektīvākās patērētāju piesaistīšanas metodes.
 
Apzinoties, ka kvalitatīvi veikta tirgus un konkurentu izpēte ir daļa no panākumu atslēgas, Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centrs (SDTIC) veic tirgus un konkurentu monitoringu.
  
SDTIC mudina veikt uzņēmējus konkurentu monitoringu, norādot, ka viena no izplatītākajām kļūdām, uzsākot savu biznesu, ir nerēķināšanās ar konkurenci gan plānojot uzņēmuma darbību, gan arī jau aktīvi strādājot. Otra līdzīga kļūda ir uztvert konkurentus kā problēmu un neizmantot iespējas, ko piedāvā darbība intensīvas konkurences apstākļos.
 
Apzinoties konkurentu stiprās un vājās puses, uzņēmumiem ir iespēja celt sava produkta vērtību un uzlabot pārdošanas rādītājus. Zināšanas par konkurentu stiprajām un vājajām pusēm atvieglo ne tikai situācijas izskaidrošanas procesu, bet arī ļauj prognozēt konkurentu reakciju uz tādām darbībām kā cenu pazemināšana, reklāmas kampaņu pielietošana un jaunas produkcijas ieviešana. Konkurentu izpēte palīdz izvēlēties stratēģiju cīņā ar konkurentiem. . 
 
Tāpat svarīgs ir jautājums par pārdošanas apjomu palielināšanu. Veicot tirgus izpēti, tai skaitā konkurentu piedāvājumu, ikviens uzņēmums daudz veiksmīgāk varēs virzīties uz izaugsmi un attīstību.
 
Regulārs tirgus monitorings palīdz laicīgi reaģēt uz izmaiņām tirgū, pieņemt lēmumus un izstrādāt attīstības stratēģiju.  Veicot tirgus monitoringu, uzņēmuma galvenā priekšrocība ir konkurētspējas un rentabilitātes paaugstināšana, kā arī klientu pašreizējo un nākotnes vajadzību paaugstināta izpratne.

Tirgus izpēte, tāpat kā pieredze šahā, — ļauj Jums paredzēt vairākus gājienus uz priekšu.

Tālrunis +371 29671134
E-pasts: petijumi@petijumi.lv

Lai uzzinātu vairāk par to, ko tirgus izpētes iespējas var dot Jūsu uzņēmumam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts