https://www.traditionrolex.com/33
Jaunais līderis, biznesa attīstības programma

Unikāla iespēja tikai vienam uzņēmumam no katras nozares – dalība biznesa attīstības programmā "Jaunais līderis"

Ikviens uzņēmums, kas ir paredzējis darboties ilgtermiņā, domā par attīstību un izaugsmi, meklējot iespējas paplašināties un iekarot jaunus tirgus, īstenot ambiciozus projektus vai palielināt pārdošanas rādītājus, tādejādi esot ceļā uz to, lai apsteigtu savus konkurentus un kļūtu par savas nozares līderi!
 
Taču der atcerēties, ka biznesā tāpat kā sportā uzvarētājs var būt tikai viens. Kā kļūt par savas nozares līderi? Kā apsteigt sāncenšus? Kā parūpēties par uzņēmuma inovatīvu attīstību? Kā celt produkta vērtību un pārdot savu pakalpojumu dārgāk? Šie ir jautājumi, kurus sev ikdienas uzdot uzņēmēji. Mums ir atbildes!

Veiksmīgs mārketings, neierobežotas reklāmas un publicitātes iespējas, ekspertu konsultācijas, biznesa apmācības, personāla pakalpojumi, tirgus izpēte, konkurentu monitorings – šīs un vēl daudzas citas priekšrocības iegūs biznesa attīstības programmas JAUNAIS LĪDERIS dalībnieki.


Pirms nospraust ilgtermiņa mērķus un sākt darbu pie izaugsmes plāna, tiks noskaidrota uzņēmuma pašreizējā vieta nozarē, tai skaitā tiks veikta pašas nozares izpēte, tostarp tas darbības sfēras raksturojums, kopīgās nozares attīstības stāvoklis, raksturīgākās īpatnības un konkurentu analīze. Tas palīdzēs noskaidrot uzņēmuma esošo pozīciju tirgū un tālākās attīstības iespējas. Tiks noskaidrotas uzņēmuma vājās un stiprās puses, mikroklimats uzņēmumā, komandas efektivitāte, kā arī esošo pienākumu un funkciju sadalījuma efektivitāte.

Katram uzņēmumam tiks izveidots individuāls attīstības plāns, pēc kura vadoties, sāksies uzņēmuma ceļš uz nozares līdera godu. Lai šajā izaugsmes procesā uzņēmumi neapjuktu, tiktu atbalstīti un informēti, programmai piesaistīti vairāki dažādu jomu labākie eksperti.
Kā norāda biznesa attīstības programmas JAUNAIS LĪDERIS eksperts un uzņēmējs Aivars Kalniņš, dalība programmā paver plašas iespējas un tās ieteicams izmantot ikvienam, kurš vēlas gūt panākumus un mesties jaunos izaicinājumos: "Prakse rāda, ka uzņēmumi, kuri domā par savu nākotni un rūpīgi analizē savu darbību, nozares vidi un konkurentu sniegumu, daudz veiksmīgāk sasniedz noteiktos mērķus. Nenoliedzami ikvienam uzņēmumam ir svarīgi sevi pierādīt kā konkurētspējīgu un uz izaugsmi vērstu, pierādīt sevi gan Latvijā, gan vispasaules tirgū. Piedāvātā programma ir unikāla – tā ir lieliska iespēja uzņēmumiem gūt vēl nebijušu pieredzi un īsā laika posmā ievērojami palielināt savu konkurētspēju. Tā ir iespēja uzzināt un praksē izmēģināt neskaitāmas biznesa attīstības iespējas," uzsver A. Kalniņš.

Biznesa attīstības programma JAUNAIS LĪDERIS –  tā ir nozares tirgus situācijas izpēte, individuāla stratēģija, atbalsts un mentorings stratēģijas īstenošanā, biznesa un mārketinga risku audits, darbs pie uzņēmuma produktiem, to pozicionējuma analīze, inovāciju atbalsts jaunu produktu izstrādē, uzņēmuma konkurētspējas stiprināšana un konkurentu analīze, biznesa apmācības, atbalsts jaunu klientu piesaistē un esošo klientu lojalitātes stiprināšanā, profesionāla pieeja un atbalsts mārketinga un pārdošanas veicināšanas aktivitāšu īstenošanai un sabiedrisko attiecību stratēģijai.

Svarīgi, ka programma tiks pielāgota ikviena uzņēmējdarbības specifikai un izvirzītajiem mērķiem. Programmā dalība tiks apstiprināta tikai vienam nozares uzņēmumam, kas apliecina to, ka līderis tirgū var būt tikai viens.

Izmaksas visām aktivitātēm programmas ietvaros – pēc ekspertu sastādītā plāna. Plāna īstenošanas intensitāte - saskaņā ar uzņēmuma ambīcijām, vēlmēm un iespējām. Atsevišķām biznesa apmācību un mārketinga / reklāmas aktivitātēm tiek nodrošināts programmas "Biznesa uzrāviens" līdzfinansējums. Lai uzzinātu vairāk par biznesa attīstības programmu JAUNAIS LĪDERIS, zvaniet 20587382 vai rakstiet: info@jaunaislideris.lv

Lai pieteiktos biznesa attīstības programmai JAUNAIS LĪDERIS, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Darbības joma
Adrese
Tālrunis
E-pasts
https://www.traditionrolex.com/33