https://www.traditionrolex.com/33
Vietējo uzņēmēju atbalsta programma

Vietējo uzņēmēju atbalsta programma
 
Birojs “Latvijas Produkts”, pateicoties Latvijas Uzņēmējdarbības attīstības centra programmas "Biznesa uzrāviens" un "Latvijas Eksportpadomes", kā arī Latvijas izgudrojumu un inovāciju centra "Latvia Invent" atbalstam, aicina vietējos uzņēmumus pieteikties īpašai atbalsta programmai, kuras ietvaros uzņēmumiem būs pieejamas plašas iespējas biznesa attīstībai un izaugsmei jau sākot ar 2017. gada janvāri. Visas atbalsta aktivitātes gan katram uzņēmumam individuāli, gan visiem kopā tiek plānots organizēt ar mērķi izcelt un popularizēt vietējās preces un pakalpojumus, to kvalitāti un pieejamību.

Atbalsta programmas pirmais posms: 2017. gada janvāris - aprīlis (4 mēneši). Esošajiem dalībniekiem būs priekšroka pagarināt dalību programmā uz nākamo termiņu. Programmā tiek uzņemts ierobežots dalībnieku skaits - tikai 50 uzņēmumi no Latvijas.

Īpašu uzmanību paredzēts veltīt vietējo produktu (preču un pakalpojumu) popularizēšanai. Latvijas iedzīvotājiem ir jābūt informētiem par to, kādas dažādas, kvalitatīvas, inovatīvas un vērtīgas preces un ērtus pakalpojumus piedāvā uzņēmumi mūsu valstī. Nereti, to nezinot, priekšroka tiek dota ārvalstu produktiem, lai arī sabiedrībā ir vēlēšanās atbalstīt vietējos ražotājus un pakalpojumu sniedzējus.

Birojs “Latvijas Produkts” vēlas apzināt vietējos uzņēmējus, kas vēlas saņemt atbalstu, pastāstīt par sevi tieši no šī – Latvijas Produkta pozicionējuma, izceļot sava produkta labās īpašības. 

EGITA SPROĢE, atbalsta programmas vadītāja - vairāk kā 20 gadu pieredze pārdošanā un pārdošanas vadībā, pārdošanas procesu izveidē, pārdošanas komandas izveidē, pārdošanas komandas vadīšanā, uzņēmuma izveidē, uzņēmuma vadīšanā, starptautiska vairumtirdzniecības uzņēmuma izveidē un vadīšanā. Egita savā pārdošanas karjerā ir veikusi vairāk kā 14 000 veiksmīgas vizītes gan mazo, gan vidējo, gan lielo klientu B2B segmentā, strādājusi gan ar Latvijas, gan starptautiskiem klientiem un piegādātājiem. Egita ir ieguvusi maģistra grādu “TQM – Vispārējā kvalitātes vadība” uzņēmumos un organizācijās.

“Ikviens bizness sākas ar ideju un pats galvenais šīs idejas realizācijā ir cilvēks, jo tikai no viņa būs atkarīgs, vai tas realizēsies dzīvē. Mūsdienās īpaši apsveicama ir ikviena vēlme sevi pierādīt, darboties un tiekties uz ko augstāku, taču ar vēlmi vien nepietiek… tāpēc ir jārada labvēlīga un atvērta vide personības attīstībai un pilnveidei uzņēmumā un ārpus tā. Izcilība un profesionalitāte rodas vien tad, ja tiek veicināta katra cilvēka iekšējā potenciāla jeb spēju izkopšana,” norāda Egita Sproģe.


VIETĒJO UZŅĒMUMU ATBALSTA PROGRAMMAS VIRZIENI (uzņēmums var izvēlēties vienu vai vairākus atbalsta virzienus):
 
  • BIZNESA APMĀCĪBAS
katram uzņēmumam sadarbībā ar izglītības centriem "Biznesa Akadēmiju" un "Jauno Komersantu skola" tiks sagatavots individuāls apmācību plāns, kas ietvers apmācības biznesa stratēģijā, pārdošanā, mārketingā - gan klātienes apmācības mācību centrā, gan tālmācības studijas, lai katrs atbalsta programmas dalībnieks varētu visefektīvāk izmantot savu laiku un programmas sniegtās iespējas. Biznesa apmācību grants 4 mēnešu programmas laikā - līdz 1000 EUR. Uzņēmuma līdzfinansējums 25%.
 
  • BIZNESA STRATĒĢIJA
programmas vadītāja ar piesaistītiem biznesa ekspertiem izvērtēs uzņēmuma - programmas dalībnieka līdzšinējo biznesa stratēģiju un sniegs ieteikumus tās efektivitātes uzlabošanai. Biznesa stratēģijas risinājumu grants 4 mēnešu programmas laikā - līdz 1000 EUR. Uzņēmuma līdzfinansējums 25%.
 
  • PRODUKTU INOVĀCIJAS
katra uzņēmuma produktam (precei vai pakalpojumam) ir iespējas jaunām inovācijām - programmas vadītāja ar piesaistītiem biznesa ekspertiem dos rekomendācijas jaunu produktu izveidei vai jau esošo pārpozicionējumam. Produktu inovācijas risinājumu grants 4 mēnešu programmas laikā - līdz 1000 EUR. Uzņēmuma līdzfinansējums 25%.
 
  • PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA
Lai pakalpojumu vai produktu pa izvēlētajiem kanāliem nogādātu tirgū, ir nepieciešama efektīva pārdošanas struktūra, kurai jābūt pielāgotai izvēlētajiem kanāliem un sasniedzamajiem pārdošanas mērķiem. Programmas vadītāja un piesaistītie eksperti palīdzēs izvēlēties katram piemērotāko pārdošanas stratēģiju, sniegs ieteikumus tās ieviešanai praksē vai nepieciešamības gadījumā izstrādās plānu jau esošās pārdošanas stratēģijas optimizēšanai. Pārdošanas stratēģijas grants 4 mēnešu programmas laikā – līdz 1000 EUR. Uzņēmuma līdzfinansējums 25%.
 
  • JAUNU KLIENTU PIESAISTE
Jaunu klientu piesaiste ir viens no būtiskākajiem uzņēmuma uzdevumiem, lai nodrošinātu veiksmīgu uzņēmuma darbību un pastāvēšanu. Programmas vadītāja un eksperti palīdzēs risināt klientu piesaistes jautājumus, sniedzot vērtīgus ieteikumus un praktiskus padomus. Jaunu klientu piesaistes grants 4 mēnešu programmas laikā – līdz 1000 EUR. Uzņēmuma līdzfinansējums 25%. 
 
  • MĀRKETINGS UN TIRGUS IZPĒTE
Mārketinga stratēģija ir tā, kas vieno visas uzņēmuma mārketinga aktivitātes vienā veselumā. Lai sasniegtu klientus, jābūt vienotai stratēģijai, bet lai to izveidotu – nepieciešama nopietna tirgus izpēte. Piesaistītie mārketinga eksperti sniegs ieteikumus veiksmīgai mārketinga stratēģijas izveidei. Mārketinga stratēģijas grants 4 mēnešu programmas laikā – līdz 1000 EUR. Uzņēmuma līdzfinansējums 25%. 
 
  • REKLĀMA UN PR
Publicitātei un īpaši reklāmai nav universālu modeļu vai paraugu. Katra konkrētā uzņēmuma specifika nosaka to, kāda reklāma ir nepieciešama. Piesaistītā ekspertu darba grupa palīdzēs atrast Jūsu uzņēmumam piemērotāko reklāmas vai PR risinājumu, lai nodrošinātu efektīvāko publicitāti vēlamajā nozarē. Reklāmas un publicitātes grants 4 mēnešu programmas laikā – līdz 1000 EUR. Uzņēmuma līdzfinansējums 25%. 
 
  • PUBLICITĀTE MEDIJOS
Programmai informatīvo atbalstu nodrošina plašs mediju klāsts (Bizness.lv, Ekonomika.lv, Nra.lv, Nozare, utt.), tāpēc katram uzņēmumam - programmas dalībniekam ir iespēja saņemt papildus publicitāti medijos par tā produktiem un uzņēmuma attīstību kopumā.

Reģistrācijas maksa "Latvijas Produkts" vietējo uzņēmumu atbalsta programmā sastāda vien EUR 500,- uz visu 4 mēnešu periodu, taču ieguvums ir mērāms vairākos tūkstošos eiro.
 
Pēc reģistrācijas uzņēmuma pārstāvji tiekas klātienē ar atbalsta programmas vadītāju, katram uzņēmumam tiek veidots individuāls attīstības plāns, kam par pamatu tiek ņemts gan uzņēmuma sniegtā informācija par tā produktiem, gan arī notiek neatkarīgs tirgus izpētes process un patērētāju aptaujas.

Atbalsta programmā ir iekļauta gan biznesa apmācību iespējas (kursi un semināri par brīvu, individuālo apmācību programmu sastādīšana), gan biznesa attīstības stratēģiskais atbalsts un konsultācijas, tirgus un sabiedriskās domas izpētes pakalpojumi par jaunu produktu un inovāciju ieviešanu uzņēmumā, konkurentu monitorings un tirgus līderības stratēģijas sastādīšana un ieviešana katram uzņēmumam individuāli, u.c. 
 
ATSAUKSME PAR SADARBĪBU AR BIROJU "LATVIJAS PRODUKTS"
Ar "Latvijas Produkts" atbalsta programmu mēs veiksmīgāk sasniedzam savu potenciālo klientu un pārliecinošāk spējam pateikt visu, kas viņam svarīgs, proti, mūsu piena produkti ir dabīgi, kvalitatīvi, inovatīvi un Latvijā ražoti. Mūsu uzņēmums sajūt pienesumu, ko dod sadarbība ar biroju "Latvijas Produkts",— stāsta Ilvija Jakovina, zemnieku saimniecības "Veckūkuri" (zīmols "Mans Piens") īpašniece.


Aktivitāšu ietvaros plānots nodrošināt pastiprinātu publicitāti medijos, kuras laikā sabiedrība tiktu iepazīstināta ar Latvijas produktu (preču un pakalpojumu) klāstu. Aktivitātes iespējams variēt pēc uzņēmumu vēlmēm un iespējām.

Latvijas ražotājiem un pakalpojumu sniedzējiem ir jāizcīna sava vieta zem saules, jāspēj konkurēt un parādīt, ka vietējie produkti ir to vērti, lai cilvēki tiem dotu priekšroku!

Uzņēmumi, kas vēlas pieteikties atbalsta programmā, saņemt papildus informāciju un iesaistīties aktivitātēs, aicināti sūtīt pieteikumu birojam “Latvijas Produkts” (skat. pieteikuma formu zemāk).

Kontakti:

Birojs “Latvijas Produkts”
Tālrunis +371 26831571
E-pasts: info@latvijasprodukts.lv
 

Lai pieteiktos biroja "Latvijas Produkts" vietējo uzņēmumu atbalsta programmai, lūdzu, aizpildiet šo kontaktformu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts
https://www.traditionrolex.com/33