Tirgus pētījumi palīdzēs noteikt uzņēmuma tālākās mārketinga stratēģijas izstrādi 
 
Uzņēmuma veiksmīgā attīstībā un izaugsmē joprojām nozīmīgu lomu spēlē tirgus izpēte. Tā ir iespēja uzņēmumam apkopot un analizēt informāciju par atsevišķām nozarēm, tirgiem, klientiem un konkurentiem no vairākiem avotiem, lai pieņemtu stratēģiski svarīgus lēmumus. Tirgus izpēte ir svarīga, kā uzsākot savu biznesu, tā arī to attīstot. Uzņēmums, kas pārzina Latvijas iekšējo un ārējo tirgu, var daudz veiksmīgāk attīstīties un izprast, vai piedāvātajam pakalpojumam ir potenciāls, kādas ir klientu vēlmes un kuras būs efektīvākās mērķa auditorijas uzmanības piesaistīšanas metodes.
 
Ikviens uzņēmums vēlas piedāvāt produktu, kam ir iespējas iemantot klientu simpātijas un uzrādīt lieliskus pārdošanas rādītājus. Efektīvai izaugsmes vadīšanai nepieciešams, lai jaunais produkts atbilstu uzņēmuma misijai, organizācijas spēkiem un jau esošajiem produktiem. 
 
Lai produktu virzītu tirgū, kā arī lai veiksmīgi  piesaistītu sponsorus un atbalstītājus, jānovērtē tā konkurētspēja un jānosaka tā priekšrocības. To palīdzēs paveikt Sabiedriskās domas un tirgus izpētes centrs, kas veic produkta attīstības stratēģijas pētījumus.
 
Der atcerēties, ka produktam, kā jebkurai lietai, ir savs dzīves cikls, kas ir periods no produkta ieviešanas līdz tā ražošanai, kā arī pārdošanas pārtraukšanai. Katram produktam pēc iekļūšanas tirgū ir noteikts dzīves cikls. Ražotāja interesēs ir tas, lai viņa produktu dzīves cikls būtu pēc iespējas ilgāks. Tāpēc ārkārtīgi svarīgs ir produkta novērtējums – tā ir spēja skatīties uz esošo situāciju no vairākiem redzes punktiem un atrast izdevīgāko. 
 
Pārzinot preces dzīves cikla stadiju, ir iespēja prognozēt un atbilstoši plānot turpmāko ražošanu un pārdošanu, kā arī piemērot tai mārketinga stratēģiju un taktiku. Tieši šie jautājumi ir aktuāli gan jaunajiem uzņēmējiem, kas savu produktu tikai vēl plāno ieviest, gan tiem, kas paši nodarbojas ar tirgus izpēti.
 
Pētījums ļaus atbildēt uz svarīgākajiem jautājumiem par to, ko tu pārdod, kas ir tava darba rezultāts, kādā veidā produkts uzlabos klienta dzīvi utt. Pētījuma ietvaros iespējams paredzēt esošo produktu pārdošanu jaunajiem klientiem. No tā savukārt iespējams radīt pārdošanas stratēģiju, tai skaitā attīstīt jaunus tirgus, ieviest papildus izplatīšanas kanālus, noteikt dažādu cenu politiku pielāgošanu dažādu klientu piesaistīšanai, kā arī raudzīties uz jaunu tirgus segmentu izveidi.
 
Ikvienam uzņēmumam ir svarīgi sevi pierādīt kā konkurētspējīgu un uz izaugsmi vērstu, pierādīt sevi gan Latvijas vidē, gan vispasaules tirgū. Šī ir unikāla iespēja to paveikt!

Tirgus izpēte, tāpat kā pieredze šahā, — ļauj Jums paredzēt vairākus gājienus uz priekšu.

 


Tālrunis +371 29671134
E-pasts: petijumi@petijumi.lv

Lai uzzinātu vairāk par to, ko tirgus izpētes iespējas var dot Jūsu uzņēmumam, lūdzu, aizpildiet pieteikuma anketu:

Vārds, uzvārds
Uzņēmums
Tālrunis
E-pasts