Mežu īpašnieki iegādāsies mežu un cirsmas visā Latvijā, nodrošinot tūlītēju samaksu! 

Mežs – tas ir Latvijas zaļais zelts, kas ne tikai piešķir skaistumu Latvijas ainavai, bet dod arī nozīmīgu ieguldījumu valsts tautsaimniecības attīstībā. Vienlaikus ne vienmēr varam ieguldīt mūža darbu meža apsaimniekošanā, jo neapšaubāmi, ka mežu uzturēt, nodrošināt to bioloģisko daudzveidību un produktivitāti ir gana sarežģīts darbs. Tieši tāpēc liela daļa izšķiras par labu meža pārdošanai un, kas nav mazsvarīgi, sava īpašuma nodošanu to rokās, kas parūpēsies, lai mežs augtu un zaļotu arī turpmāk. 

“Mežu īpašnieki” apvieno īstenus latviešu mežsaimniekus, kuru mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un ekonomiski efektīvu mežsaimniecības attīstību, nodrošinot, ka iegādātais mežs paliek vietējo cilvēku rokās un ilgtermiņā tiek saglabāta īpašuma vērtība nākamajām paaudzēm.

Varat būt droši, ka “Mežu īpašnieki” mežus apsaimnieko atbildīgi, pievēršot uzmanību gan meža stādīšanai, atjaunošanai, jaunaudžu kopšanai un citiem svarīgiem jautājumiem, kas nodrošina meža ilgtspēju. 

Ja esat nolēmis pārdot mežu un Jums ir svarīgi to pārdot tieši latviešu mežsaimniekiem, sazinieties ar “Mežu īpašniekiem”, kuri labprāt iegādāsies Jūsu mežu un par to samaksās nekavējoties. Lai atvieglotu procesu, “Mežu īpašnieki” sakārtos visu īpašuma dokumentāciju un veiks profesionālu meža zemes un audzes novērtējumu katram, kurš vēlas pārdot savā īpašumā esošo mežu.

“Mežu īpašnieki” iegādājas jebkādus meža īpašumus un meža zemi visā Latvijas teritorijā. Tajā skaitā:

– neizstrādātus vai daļēji izstrādātus mežus;
– jaunaudzes;
– cirsmas;
– izcirtumus;
– ja meži ietilpst lauksaimniecībā izmantojamā zemē;
– meža zemi ar apgrūtinājumiem;
– arī ar parādiem;
– arī tad, ja meža zemei ir nomnieki;
– ja Jums pieder tikai domājamās daļas no meža.

Kādēļ visdrošāk pārdot mežu tieši "Mežu īpašniekiem"?

– nodrošina tirgus situācijai atbilstošu, godīgu un tūlītēju samaksu;
– ātri un bez maksas izvērtē īpašumu, sniedzot atbildi jau 24h laikā;
– nodrošina atklātu komunikāciju un sniedz atbildes uz visiem neskaidrajiem jautājumiem; 
– nodrošinām uzticamu, vienkāršu un caurskatāmu darījuma procesu;
– rūpējamies par juridisko pusi – darījums tiek realizēts ar zvērināta notāra palīdzību un reģistrēts Zemesgrāmatā.

Varat būt droši, ka ar "Mežu īpašnieku" gādību, Jūsu mežs saglabās savu vērtību un skaistumu nākamajām paaudzēm!

Zvaniet 20380718, rakstiet: info@mezuipasnieki.lv vai aizpildiet pieteikuma anketu zemāk.

Nosūtot anketā paredzēto informāciju Jūs sniedzat piekrišanu savu personas datu apstrādei tikai iespējamā pirkšanas-pārdošanas darījuma noteikumu apspriešanas vai sagatavošanas mērķim. Jūsu personas dati var tikt nodoti arī nekustamo īpašumu vērtētājiem, potenciālajiem investoriem vai pircējiem, ciktāl tas nepieciešams darījuma mērķim. Jūsu personas datu pārzinis ir biedrība "International Registry", reģ.nr. 40008277862, tālrunis 27095559, e-pasts: dati@e-pasts.lv. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, nosūtot attiecīgu iesniegumu uz e-pastu: dati@e-pasts.lv. Šādā gadījumā Jūsu personas dati tiks dzēsti.

Ja vēlaties pārdot mežu droši un izdevīgi, lūdzu, aizpildiet šo pieteikuma anketu:

Atrašanās vieta / adrese
Platība
Īss meža raksturojums, kadastra numurs
Vēlos pārdot steidzami
Vārds
Tālrunis
E-pasts